Bộ cấp phôi dạng phễu rung TPF-T SERIES

Phễu rung cấp phôi TPF-T SERIES là các bộ phễu cấp phôi được chế theo tiêu chuẩn của model TPFT-T SERIES, có các thông số kỹ thuật cơ bản được tính toán thiết kế kỹ lưỡng đưa ra tiêu chuẩn có thể đáp ứng được hầu hết các mẫu sản phẩm có nhu cầu cấp phôi tự động